Akran Zorbalığı

Neden bir çocuk diğerine zorbalık yapıyor? Çocukların birbirine yaptığı zorbalıkta en önemli sorun empati eksikliği. Çocuklar çoğunlukla zorbalık niyetiyle bunu yapmazlar. Empati genellikle kalabalık ortamlarda, başkalarını görerek gelişen bir yetenek. Günümüzün bireyselleşme trendinde çocuklar empati yeteneklerini geliştiremedikleri için zorbalık yapma eğiliminde olabiliyorlar.

Ayrıca yeni dijital dünyada şiddet çok normalleştiren bir durum. Dijital dünya ile gerçek dünyanın farkının kalmadığını düşünen bir nesil zorbalık yapmayı normalleştirebiliyor. Kendi grupları içinde şiddeti meşru görebilen çocuklar için durdurucu etki ebeveynler, öğretmenlerdir. Çocuklarımızı dijital dünyadan kopararak, empati yeteceğini geliştirerek, akranlarından başka rol modelleri oluşturmalıyız.

Akran zorbalığı ile ilgili her şeyi bu videoda konuşuyoruz!

akranşiddeti | akranzorbalığı | çocukşiddeti | çocukzorbalığı | dijitalşiddet | dijitalzorbalık | şiddet | zorbalık

2023-02-02T14:00:46+03:00
Go to Top