Dünyanın En iyi Eğitim Sistemleri I Neyi doğru yapıyor?

Çıkış yolu eğitimdir! Finlandiya ve Güney Kore dünyanın konuştuğu eğitim ekollerine sahip iki ülke. 1970’lerde ekonomik gelişmişlik ve sosyal refah açısından ülkemizle aynı standartlara sahip olan bu ülkeler neyi başardılar?

Ekol olma yolundaki ilk adım kendi kültürüne ve ihtiyaçlarına uygun bir hedef ve model belirlemek. Güney Kore ve Finlandiya birbirilerine tamamen zıt iki eğitim modeliyle dünyada ekol olmayı başardılar.

Peki dünya ülkeleri bu eğitim modellerini kopyalayarak başarıya ulaşabilir mi?
Bu iki ülkenin doğru yaptığı şey neydi?
Eğitimde ekol olmak için neye değer vermek lazım Rota nasıl belirlenmeli?

Dünyadan iki örnekle eğitim sistemi sorunu nasıl çözülür merak ediyorsanız bu videoda konuşuyoruz.

dünyadaeğitim | dünyaeğitimsistemi | eğitimbaşarı | eğitimdeekololmak | eğitimdeneyapmalı | eğitimmodeli | eğitimsistemi | finlandiyaeğitim | güneykoreeğitim

2023-01-03T00:06:49+03:00
Go to Top