Işığı Sönmeyen Okullar

Deprem neleri doğru yapıp yapmadığımız ya da hayatımızda nelerin önemli olup olmadığı ile ilgili hem kişisel hem toplumsal düzeyde bir sürü sorgulamaya yol açtı.

Okulları kriz anında ilk kapatılacak yer olarak görme rahatlığına eriştik. Bu konu hem öğretmenlerimiz hem ebeveynlerimiz hem de devlet kurumları tarafınca rahatlıkla tartışılabilir hal aldı.

Depremin bize öğretmesi gereken en önemli şeylerinden biri şu; okullarımızı güçlü ve dayanıklı hale getirmeliyiz. Şunu düşünün, depremler gece oluyor gibi bir algımız var gündüz olduğunu varsaydığımızda 15 milyon çocuğumuz dersliklerde yakalanacak.

Biz 15 milyon çocuğumuzun bir deprem anında güven içinde olduğunu bu topluma her şeyden önce taahhüt etmek zorundayız.

alikoçeğitim | depremdeeğitim | depremdeokullar | depremzedeöğrenciler | eğitimsistemi | ışığısönmeyenokullar | ışıksızokullar | okullardakidurum

2023-04-13T16:47:35+03:00
Go to Top